SEPTEMBRIE 2019

Lansarea proiectului
„DEZVOLTAREA SSAB AG PRIN ACHIZIȚIE DE MIJLOACE CORPORALE ȘI NECORPORALE PENTRU O NOUĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ”

SSAB-AG S.R.L. este beneficiarul proiectului „ DEZVOLTAREA SSAB AG PRIN ACHIZIȚIE DE MIJLOACE CORPORALE ȘI NECORPORALE PENTRU O NOUĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ”, cod MySMIS 123099, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității societății SSAB AG SRL prin crearea unei noi unități de prestare de serviciu în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încât piața locală să devină regională națională și internațională.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea cu active corporale și necorporale necesare prestării activității caen 4399 –alte lucrări speciale de construcții n.c.a. la locul de implementare din Tulcea, str. Combustibilului nr. 6, platformă betonată 100 mp, jud Tulcea, constând in: macara mobilă cu braț telescopic, generator mobil solar, laptop asistiv, sistem informatic tip desktop cu stand, tastatură și mouse ergonomic, ecocontainere-pubele colectare selectivă deșeuri, magazin virtual, Recertificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), sistem ISC /IEC 20.000, SLV Munchen conform DIN 1800-7:2002-09 recertificarea serviciului de montaj construcție pe structură metalică.
  2. Crearea a 3 noi locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, cele trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani.
  3. Crearea unei noi unități de serviciu pentru desfășurarea activității economice –caen 4399 –alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.519.001,91 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.328.815,39 lei (52,75 %), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 587.438,01 lei (9,30 %) și valoarea contribuției beneficiarului este de 2.394.735,60 lei (37,95%).

Data începerii proiectului este 01.04.2018, iar data finalizării proiectului este 31.03.2020.

Date contact: Loc de implementare: Mun. Tulcea, str. Combustibilului nr. 6, platformă betonată 100 mp și birou 18 mp, jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Slic Mihai Iulian, telefon: 0743.221.165, email: ssab2018@hotmail.com

Investim in viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României​
Sari la conținut